امن نگر سامان ، انتخاب بزرگان

همه پروژه ها
پروژه‌های دپارتمان نرم افزار ITSM
پروژه‌های دپارتمان خدمات مشاوره مدیریت IT
پروژه‌های دپارتمان امنیت
آموزش‌ها و همایش‌های برگزار شده

برق منطقه ای اصفهان

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی ITIL v3

بانک توسعه تعاون

مشاوره، طراحی و پیاده سازی نظام راهبری (حسابرسی داخلی) فاوا COBIT5،GRC

بانک تجارت

ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب COBIT 5

بانک پاسارگاد

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار BCM

بانک سینا

استقرار نظام حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و انطباق فاوا (GRC) مبتنی بر چارچوب COBIT5

سازمان فناوری اطلاعات پست

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی PMO

توانیر

مشاوره، طراحی و پیاده سازی نظام جامع حاکمیت و مدیریت فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT5 و ITILv3

بانک مسکن

استقرار نظام مدیریت راهبری ، مدیریت ریسک و انطباق فاوا (GRC) مبتنی بر IIA ، IPPF، GTAG، ISACA

شرکت صا ایران

مشاوره،طراحی و پیاده سازی مدیریت خدمات و راهبری IT با چارچوب ITILv3-COBIT5-ISO/IEC27001

برق منطقه ای زنجان

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات و راهبری IT با چارچوب ITILv3 و COBIT5

هلدینگ مهندسی ساختمان صنایع نفت OIEC

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

پتروشیمی تندگویان

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

برق منطقه ای سمنان

معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی فاوا

بانک مسکن

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

شرکت ملی گاز ایران

مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات و راهبری IT با چارچوب ITILv3 و COBIT5

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات و راهبری IT با چارچوب ITILv3 و COBIT5

مجموعه شعبه های منتخب بانک پاسارگاد

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت آسان پرداخت (آپ)

ممیزی و ارائه راهکار بهبود سیستم مدیریت سرویس ISO/IEC20000

گروه صنعتی ماموت

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

هلدینگ گاز لوله

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری کرج

ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

بانک پاسارگاد

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم راهبریCOBIT5)IT)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ارزیابی بلوغ و حسابرسی IT با چارچوب COBIT5

هلدینگ لاستیک بارز

ارزیابی بلوغ و حسابرسی IT با چارچوب COBIT5

پتروشیمی خلیج فارس

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات و راهبری IT با چارچوب ITILv3 و COBIT5

پتروشیمی کارون

ارزیابی بلوغ و حسابرسی IT با چارچوب COBIT5 و ITILv3

شرکت پایش فضای مجازی

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

شرکت پتروشیمی کارون

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

شرکت توزیع برق کرمان

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات و راهبری IT با چارچوب ITILv3 و COBIT5

گروه مپنا

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت برق منطقه ای غرب

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات و راهبری IT با چارچوب ITILv3 و COBIT5

ستاد انفورماتیک بانک پاسارگاد

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت نوماتک

مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت برق منطقه ای فارس

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

هلدینگ مدی تک سیس

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت امداد گروه فناپ

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

شرکت پالایش گاز ایلام

مشاوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات ITILv3 IT

هلدینگ هنکل ایران

ارزیابی بلوغ و حسابرسی IT با چارچوب COBIT5 و ITILv3

بانک پاسارگاد

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

شرکت صنعت پخش مژده

ارزیابی بلوغ و حسابرسی IT با چارچوب COBIT5

آب منطقه ای اردبیل

ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت خلاق برهان

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدماتITILv3)IT)

شرکت رهیاب پیام گستران

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت سرمایه گذاری امیر

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت تحلیلگران آتی نگر

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سرویسISO/IEC20000)IT)

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

آب منطقه ای قزوین

ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

بانک انصار

ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

شرکت پردیس ماهان

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت سرویسISO/IEC20000)IT)

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27001:2013

کارگزاری بانک خاورمیانه

امن سازی و ارزیابی امنیت

داده ورزی سداد

امن سازی و ارزیابی امنیت

بانک مسکن

امن سازی و ارزیابی امنیت

هواپیمایی ماهان

امن سازی و ارزیابی امنیت

بانک ملت

امن سازی و ارزیابی امنیت

هلدینگ گاز لوله

امن سازی و ارزیابی امنیت

آبفای جنوب غرب

امن سازی و ارزیابی امنیت

بیش از ۵۰ آژانس هواپیمایی کشور

امن سازی و ارزیابی امنیت

برق منطقه ای غرب

امن سازی و ارزیابی امنیت

بانک تجارت

امن سازی و ارزیابی امنیت

بانک پاسارگاد

امن سازی و ارزیابی امنیت

بانک پاسارگاد

سیستم مدیریت مجوز دهی و انتقال و ورود و خروج فایل

هلدینگ هنکل ایران

امن سازی و ارزیابی امنیت

رهیاب پیام گستران

امن سازی و ارزیابی امنیت

گروه مپنا

امن سازی و ارزیابی امنیت

هلدینگ مدی تک سیس

امن سازی و ارزیابی امنیت

پتروشیمی کارون

امن سازی و ارزیابی امنیت

بانک پاسارگاد

کشف حفره های امنیتی

شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر

بهبود توپولوژی راه اندازی بک آپ ، مشاوره کانفیکو پشتیبانی

بانک حکمت ایرانیان

امن سازی و ارزیابی امنیت

شهرداری کرج

پشتیبانی امنیت شبکه ، زیرساخت و ISMS

داده پردازی فن آوا

امن سازی و ارزیابی امنیت

کارگزاری بانک خاورمیانه

کشف حفره های امنیتی

فناپ

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی دلتابان

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی سفرهای علاالدین

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی لاچین سیر

امن سازی و ارزیابی امنیت

کارگزاری فارابی

امن سازی و ارزیابی امنیت

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی زیارتی ساعی

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی پرشین گلف

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی هیلدا سیر

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی گیتی رز

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی آبنوس گشت

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی آتا ۲۰۰۰

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی ستاره ونک

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی طه گشت

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی پرستو سیر

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هواپیمایی پرسپولیس

امن سازی و ارزیابی امنیت

برق منطقه‌ای زنجان

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

بانک گردشگری

امن سازی و ارزیابی امنیت

شرکت امداد گروه فناپ

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

شرکت برق منطقه‌ای فارس

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

برق منطقه‌ای غرب

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

شرکت پتروشیمی کارون

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

هلدینگ مهندسی ساختمان صنایع نفت OIEC

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

بانک پاسارگاد

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

پتروشیمی تندگویان

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری مشهد

نصب و استقرار نرم افزار ITIL سانتک

توزیع برق شیراز 

دوره آموزشی پیاده سازی COBIT5 و ITILv3

مدی تک سیس

دوره آموزشی پیاده سازی ITILv3

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

دانشگاه صنعت نفت

دوره آموزشی پیاده سازی ITILv3

شرکت توسعه فناوری اطلاعات دریای

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

پتروشیمی زاگرس

دوره آموزشی ISO/IEC27001:2013

بانک مسکن

طراحی، تولید و استقرار نرم افزار GRC

شرکت پالایش گاز ایلام

آموزش پیاده سازی ITILv4

بانک سرمایه

دوره آموزشی پیاده سازی ISO/IEC27001:2013

توزیع برق گلستان

دوره آموزشی پیاده سازی ITILv3

سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه های کشور 

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

پتروشیمی کاویان عسلویه

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

گروه فناپ

دوره آموزشی پیاده سازی ITILv3

لاستیک بارز

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

شهرداری مشهد

دوره آموزشی پیاده سازی ITILv3

پتروشیمی خلیج فارس

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

شرکت ملی گاز ایران

آموزش پیاده سازی ITILv3

موسسه مطالعات و سرمایه انسانی پاسارگاد

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری شیراز

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

هلدینگ تاپیکو

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

بانک مسکن

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی COBIT5 و ITILv3

صا ایران

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

مبنا کارت

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5

برق منطقه ای اصفهان

دوره آموزشی پیاده سازی COBIT5

سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

دوره آموزشی پیاده سازی ITILv3

دانشگاه شهید عباس پور

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3 و COBIT5

مدیریت اکتشاف نفت

دوره آموزشی پیشرفته‌ COBIT5

پالایشگاه نفت اصفهان 

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

وزارت جهاد و کشاورزی

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

شرکت نوماتک

دوره آموزشی ممیزی ISO/IEC27001:2013

توزیع برق کرمان

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی ITILv3 و COBIT5

بانک توسعه تعاون

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5

بانک ملت

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5 و ITILv3

شرکت شاتل

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3

سازمان بهزیستی کشور

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5 و ITILv3

برق منطقه ای سمنان

دوره پیشرفته پیاده سازی ITILv3 و COBIT5

پالایشگاه گاز ایلام

نصب و استقرار نرم افزار سانتک ITILv3

یاس ارغوانی

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5

بانک توسعه تعاون

آموزش پیاده سازی ITILv3

شرکت توزیع برق قزوین

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5 و ITILv3 و ITMP

بانک مسکن

دوره آموزشی سرممیزی ISO/IEC27001:2013 و ISO/IEC20000

شرکت توزیع برق آذربایجان غربی

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5 و ITILv3

شرکت مهندسی ساختمان صنایع نفت OIEC

دوره آموزشی مفاهیم COBIT5 و ITILv3

آبفای گیلان

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

بانک مسکن

آموزش CISA و مدیریت ریسک IT

بانک کار آفرین

دوره آموزشی پیاده سازی COBIT5 و ISMS

شرکت ساخت تجهیزات سپاهان

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

دانشگاه سماء

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

هنکل ایران

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

شرکت پاکشو

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

برق منطقه ای غرب

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی ISMS و COBIT5 و ITILv3

سازمان اتکا

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

شهرداری قم

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

شرکت اورند پیشرو

دوره آموزشی تشریح الزامات ISMS)ISO/IEC27001:2013)

برق منطقه ای فارس

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی COBIT5

سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی ITILv3

برق منطقه ای زنجان

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی ITILv3 و COBIT5 و ITMP

سازمان نوسازی شهر تهران

دوره آموزشی معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی IT

شرکت هلدینگ معدنی میدکو

دوره آموزشی سرممیزی ISMS)ISO/IEC27001:2013)

ایز ایران

دوره آموزشی سرممیزی ISMS)ISO/IEC27001:2013)

توزیع برق تهران بزرگ

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی COBIT5

شرکت داتین

دوره آموزشی سرممیزی ISMS)ISO/IEC27001:2013)

سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

دوره آموزشی سرممیزی ISMS)ISO/IEC27001:2013)

بانک پاسارگاد

دوره آموزشی سرممیزی ISMS)ISO/IEC27001:2013)

توزیع برق اراک

دوره آموزشی کاربردی پیاده سازی ITILv3 و COBIT5 و ITMP

شهرداری مشهد

همایش ITILv3

شرکت برق منطقه‌ای گیلان

دوره آموزشی معماری سازمانی TOGAF9 و ITIL v3

پتروشیمی کارون

دوره آموزشی پیاده سازی ITILv3

شرکت برق منطقه‌ای تهران

دوره آموزشی مفاهیم ITILv3 و COBIT5

بانک پاسارگاد

دوره آموزشی سرممیزی ISMS)ISO/IEC27001:2013)

شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

امن سازی و ارزیابی امنیت

شرکت آناد

امن سازی و ارزیابی امنیت

داده پردازی ایران

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس هستی گشت

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس صدف تور

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس سفرهای کیش

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس سپرسیر توس شرق

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس تعطیلات

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس تارا پرواز پارس شیراز

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس پیک خورشید

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس پرین پرواز

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس پر آسمان

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس آریا نهاد

امن سازی و ارزیابی امنیت

ویستا سامانه آسا

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس امیر

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس امید پرواز

امن سازی و ارزیابی امنیت

آژانس آریانا مهرباران

امن سازی و ارزیابی امنیت

شرکت کالای خدمات شهروند

دوره آموزشی پیاده سازی و ممیزی ISMS،ISO/IEC27001:2013

برق منطقه ای یزد

دوره آموزشی کاربردی COBIT5 و ITILv3

پتروشیمی فناوران

دوره آموزشی کاربردی ITILv3

فهرست
با تشکـر از اعتمــاد شمـــا ...
ایــمیل شمـــا در ســــایت ثـــبت شـــد ...
پس از عضویت نیز می توانید در صورت تمایل اشتراک خود را لغو کنید
عضویت در خبرنامه :
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
محسن غفاری
مدیر عامل
لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات / فوق لیسانس MBA
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
 • بیش از 15 سال سابقه تخصصی و مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات و مدیر پروژه بیش از 100 پروژه مدیریت فاوا
 • سابقه مشاوره، ممیزی و تدریس در زیرمجموعه های وزارت نفت، نیرو، دفاع، صنعت و معدن ، صنعت پزشکی، بانک ها و ...
 • سر ممیز پنج CB بین المللی در حوزه مدیریت و IT
 • تائيد صلاحيت "موسسه استاندارد و مركز تحقيقات صنعتي ايران"
 • تائيد صلاحيت " وزارت ICT ( سازمان فناوری اطلاعات ایران)" و " مرکز افتا ریاست جمهوری" در مشاوره و آموزش مدیریت فاوا
 • تائيد صلاحيت امور کارکنان دولت "سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور" در آموزش دوره های ITIL ، COBIT و ISMS
 • تائید صلاحیت "مجمع متخصصین ایران" ، "انجمن بین المللی اعتباردهی IAF " ، " انجمن کنترل و ممیزی سیستم ها ISACA " آمریکا
 • سر ارزیاب اجلاس های سالانه: مدیر شایسته ملی، کارآفرین برتر ، برند برتر ملی ، جایزه بزرگ اختراعات ، خوارزمی ، EFQM
 • مدیر کمیته علمی و فنی همایش و نمایشگاه تخصصی امنیت بانکداری الکترونیک کشور.
 • مدیر علمی همایش بین المللی امنیت پایدار با رویکرد ارتقاء دولت الکترونیک کشور
 • دارای مدرک بین المللی Cobit 5 از ISACA آمریکا
 • دارای مدرک بین المللی ITIL v3 از APMG
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO/IEC27001:2005- ISMS از BSI انگلستان و DNV نروژ
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO/IEC20000 از BSI انگلستان
 • دارای مدرک سر ممیزی ISO9001:2008 - QMS از DNV نروژ
با عضویت در خبرنامه ایمیلی سایت از آخرین اخبار زودتر از همه با خبر شوید
ایمیــل خـــود را وارد نمـــائید
علیرضا ترکاشوند
مدیر دپارتمان استانداردها
لیسانس مهندسی صنایع ، فوق لیسانس مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
• سرارزیاب تائید صلاحیت شده در استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات از IRCA
• مدرس دانشگاه (15 سال تدریس دروس مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات، مدل‌سازی و ...)
• دارای مدرک بین المللی ITIL v3
• دارای مدرک بین المللی Prince2
• دارای مدرک بین المللی PMP
• بیش از 7 سال مدير دفتر مديريت برنامه (PMO) طرح جامع مالياتي کشور
(مشتمل بر 32 پروژه در پنج دسته نرم‌افزارهای یکپارچه، زیرساخت، منابع انسانی، مدیریت ذینفعان و مدیریت طرح)
• مشاور و مجری برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، نظام های مدیریت خدمات و حاکمیت فاوا در دستگاه‌های اجرایی مختلف
(نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هلدینگ کشتیرانی ج.ا.ا و ... )
• مشاورو مجری برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی مختلف (سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت بازرگانی)
• مجری پروژه های پیاده‌سازی فرایندها و ابزارهای استانداردهای مدیریت خدمات فاوا مشتمل بر
• مشاوره و داوری عناوین مختلف پایان‌نامه‌ها و راهنمايي بيش از 100 عنوان پروژه پاياني دوره كارشناسي
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
مهندس محمد امینی
مدیر دپارتمان ریسک و حسابرسی
لیسانس مهندسی صنایع ، فوق لیسانس MBA از دانشگاه شهید بهشتی
• بیش از 12 سال سابقه تخصصی و مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات
• مشاور و مدرس تائید صلاحیت موسسه استاندارد و مرکز تحقیقات صنعتی ایران
• بيش از 1000 ساعت سابقه تدريس سيستم هاي مديريت امنيت
• انجام بيش از 5 پروژه امنيت اطلاعات كشور (مشاوره ISMS ،‌ ارزيابي امنيت)
• دارای مدرک سر ممیزی ISO/IEC27001:2005 - ISMS از IMQ ایتالیا
• دارای مدرک تشريح الزامات و ممیزی ISO/IEC27001:2005 - ISMS از IMQ ایتالیا
• دارای مدرک تشريح الزامات و مميزي ISO9001:2000 - QMS از URS انگلستان
• دارای مدرک سر ممیزی ISO9001:2008 – QMS از TUV intercert آلمان
• سرارزیاب تائید صلاحیت شده در استاندارد مدیریت امنیت از IRCA انگلستان
• ‌ دارای مدرک بین المللی ITILv3
مهندس عباس عرفانی
مدیر دپارتمان محصول امنیت
لیسانس مهندسی نرم افزار
• بیش از 8 سال سابقه تخصصی در زمینه طراحی و تولید خدمات و محصولات امنیت
• طراحی و پياده سازی ده ها ابزار در جهت مقابله و پاکسازی ويروس ها، فعاليت های سيستمی، تکنيک های درونی سيستم عامل و ...
• طراحی و پياده سازی انواع نرم افزار ضد ويروس با قابليت مانيتورينگ سيستم
• طراحی و پياده سازی نرم افزار Remote Software Manager جهت به روزرسانی نرم افزارهای شبکه بانکی کشور در مقابل محصولات خارجی Microsoft Clickonce و Install shield Update Manager (برترين نرم افزارهای دنيا در زمينه به روزرسانی)
• طراحی و پياده سازی نرم افزار System Device IO Control در جهت کنترل ورود و خروج فايل های (مجاز / غير مجاز) سيستم با حافظه های جانبی با مديريت کنسول سرور (مجوز ورود و خروج فايل ها بر اساس بررسی ساختار فايل بصورت On Access)
• طراحی و پياده سازی ابزار جهت جلوگيری از اجرای فايل های مورد نظر مديران (فايل های غير مجاز) در سطح سيستم های شبکه با مديريت از طريق کنسول سرور (انواع فيلترشکن ها ، Viber ، Skype ، Chat Software ، بدافزارهای رايانه ای و ...)
• طراحی و پياده سازی ابزار جهت جلوگيری از ورود کاربران به وب سايت های تعيين شده (Black List) در سطح سيستم های شبکه با مديريت از طريق کنسول سرور
• طراحی و پياده سازی نرم افزار تشخيص ورود فايل های ناخواسته به سيستم های شبکه Unsolicited Files Detection System
• طراحی و پياده سازی ماژول Deployment Tools
• طراحی و پياده سازی پروژه نرم افزاری Execution Manager
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001
• بيش از 500 ساعت سابقه تدريس دوره های فنی امنیت
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد. همچنین در کنار این همایش، فضای نمایشگاهی جهت ارائه تازه ترین راه کارها و دستاوردهای فناوری اطلاعات ارائه خواهد شد. شرکت امن نگر سامان با حضور در نمایشگاه بانکداری الکترونیک، تازه ترین راه کارهای حوزه مدیریت و امنیت فناوری اطلاعات را ارائه می نماید. و جهت بازدید از غرفه شرکت، دعوت به عمل می آورد.
دستاوردهای شرکت امن نگر سامان :
• خدمات و راهکارهای حسابرسی فناوری اطلاعات در کسب و کار مالی بانکی SGRC
• خدمات راهبری و حاکمیت فناوری اطلاعات COBIT5
• خدمات راهبری سرمایه گذاری و مدیریت ارزش در فناوری اطلاعات VAL IT ، TVO
• خدمات مدیریت سرویس فناوری اطلاعات ITIL v3
• خدمات مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و انطباق
• خدمات برنامه ریزی راهبردی و معماری فناوری اطلاعات
• راه کارهای نرم افزاری مدیریت سرویس فناوری اطلاعات ITSM
زمان : 2 و 3 بهمن ماه 1396 ، مکان : مرکز همایش های بین المللی برج میلاد غرفه : G35
• خدمات راهبری ، ارزیابی و پشتیبانی امنیت فناوری اطلاعات
• خدمات ارزیاب امنیتی و آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی سرویس های موبایل
• خدمات و راهکارهای SOC و Csirt
• راهکارهای نوین امنیتی در بانک ها
• خدمات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS ، ISO/IEC 27001:2013
شرکت امن نگر سامان در راستای اهداف کلان و سند چشم انداز توسعه صنعت نفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اسپانسر اصلی در ششمین همایش و نمایشگاه Petro ICT حضور دارد. این کنفرانس و نمایشگاه با هدف شناخت و ارزیابی دستاوردها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه توانمندي‌ هاي موجود و نیز بررسی چالش های فراروی توسعه بهره گیری از این فناوری ها در روزهای 26 و 27 دی ماه ، برگزار می گردد.
عضویت در خبرنامه :
شرکت امن نگر سامان بعنوان اسپانسر همایش، سخنرانیهایی با محورهای زیر برگزار مینماید :
• محوریت حاکمیت و راهبری فناوری اطلاعات در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی روز 26 ام ساعت 11 ، روز 27 ام ساعت 9.30
• محوریت راهکارهای امنیتی سامانه های رایانش ابری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز 27 ام ساعت 13.30
• محوریت مدیریت ریسک و حاکمیت فناوری اطلاعات روز 27 ام ساعت 13.30
• محوریت راهکارهای مرکز عملیات امنیت بومی شده صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز 26 ام ساعت 11.30
در حین سخنرانی انتقال تجربیات شرکت امن نگر سامان در سازمانهای زیر مجموعه نفت نیز مد نظر قرار خواهد گرفت در کنار این همایش، نمایشگاهی جهت ارائه تازه ترین راهکارها ، خدمات و محصولات صنعت نفت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار میگردد که شرکت امن نگر سامان در این نمایشگاه تازه ترین دستاوردها و راهکارهای این مجموعه را در معرض دید شرکت کنندگان محترم قرار خواهد داد.
همچنین شرکت امن نگر سامان برای بازدید کنندگان غرفه این شرکت خدمات ویژه ای در نظر گرفته است از قبیل :
• اهدای هدایایی جهت یادبود در غرفه نمایشگاه
• ارائه متدولوژی برخی خدمات مورد درخواست بصورت مکتوب
• ارائه تسهیلات ویژه جهت اجرای پروژه های درخواستی مشتریان محترم که در نمایشگاه درخواست خود را در فرمهای ارائه شده ثبت مینمایند
وعده ما ششمین همایش و نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی Petro ICT
مکان : ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی ، سالن همایشهای بین المللی
آدین ناصری فرد
مدیر دپارتمان ارزیابی امنیت
لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات / فوق لیسانس MIT از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
• بیش از 10 سال سابقه تخصصی و مشاوره در حوزه امنیت فناوری اطلاعات
• مدیر فنی بیش از 100 پروژه آزمون نفوذ
• مؤلف کتاب امنیت رایانش ابری با رویکرد کاربردی
• بیش از 1000 ساعت سابقه تدریس دوره های امنیت تهاجمی و تدافعی
• مدیر تیم تحلیلگران امنیتی پروژه مرکز عملیات امنیت شرکت ارتباطات زیرساخت
• دارای مدرک بین المللی ISMS
• دارای مدرک بین المللی ITIL v3
• دارای مدرک بین المللی CEH v8
• دارای مدرک بین المللی eCPPTv2
• دارای مدرک بین المللی CCSP
• دارای مدرک بین المللی SSCP
ISMS-ITIL-COBIT-PENTEST-ISO20000-ISO27001